LÀM THẾ NÀO ĐỂ VIẾT MỘT CUỐN SÁCH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI TẠI QUỐC GIA CỦA BẠN?

Ngày đăng: 22/05/2024 10:14 PM

  Giới thiệu
  Đây là phần mà bạn khởi đầu việc giải thích nội dung cuốn sách bằng cách mang đến cho người đọc một ý tưởng về mục tiêu cuốn sách . Điều đó giúp cho người đọc hiểu những gì họ chờ đợi để khám phá và biết khi nào thì nên đọc cuốn sách này . Việc đưa vào tất cả tên của tác giả và đồng tác giả cũng như những những ai tham gia vào việc viết cuốn sách là cần thiết.
  Các tác giả và biên tập
  Phân công những người phụ trách trước đây viết về đơn vị của họ , điều đó sẽ mang lại những giá trị thực sự của cuốn sách . Là một tổng biên tập, bạn cần chuẩn bị các bước và nhắm đến mục đích và nội dung của cuốn sách.
  Lịch sử thành lập
  Bắt đầu viết về hội thành lập ở đâu và khi nào, mục đích, nhiệm vụ, tầm nhìn là gì. Bạn cũng cho biết tên của các thành viên sáng lập . Nếu có ai thay đổi tên cần giải thích lý do thay đổi và điều đó xảy ra khi nào. Tìm kiếm lễ kỷ niệm hằng năm hoặc thời gian kỷ niệm 10, 20, 25 hay 50 năm để đưa vào sách.
  Mục lục
  Người đọc có thể nhìn vào mục lục ngay lập tức có thể biết được cuốn sách đựơc thiết kế như thế nào, có thể lướt qua nó để đến các mục liên quan hay mục cần tìm. Mục lục nên được liệt kê tất cả tiêu đề trước, nội dung chính và tiêu đề sau, bao gồm cả các đường dẫn và số trang của tất cả các chương. Mục lục là một trong những cấu thành quan trong nhất , nó giúp độc giả đi thẳng đến những chủ đề. Như vậy, giúp cho người đọc dễ đọc, định dạng chính xác và tìm kiếm chính xác 100%.
  Những thách thức của hội
  Mọi cơ quan trên thế giới đều đối mặt với những thử thách, đó là lẽ tự nhiên. Lưu ý đến những trở ngại mà các thành viên của đơn vị đã vượt qua trong suốt quá trình và sự kết nối giữa các thành viên trong đơn vị . Bạn cũng nên nói những thử thách đó đã giúp hội đạt đựơc những thành tựu như thế nào cũng như vấn đề được giải quyết thấu đáo như thế nào.
   
  Thành tựu
  Không có gì cảm thấy hãnh diện hơn khi hoàn thành mục tiêu mà bạn đề ra .Hào phóng với sự nổi bậc của các thành tựu do hội tạo ra , trong đó đặc biệt là các thành viên và những đóng góp của họ như thế nào vào thành công đó cũng như thúc đẩy những tiến bộ của đơn vị . Cũng như những thành tựu đó đã ảnh hưởng bởi giai đoạn trước đây như thế nào và điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với hội.
  Sự kiện và hợp tác
  Nhân viên y tế đã động viên nhau cùng làm việc tích cực trong phân phối chăm sóc y tế đến bệnh nhân
  .Sự tham gia của các thành viên trong đơn vị trong cách hợp tác và điều phối là cần thiết để cung cấp những chăm sóc y tế đặc biệt và cải thiện kinh nghiệm bệnh nhân .Như vậy, đó là điều cần thiết đối với những chi tiết đã đề cập của các sự kiện được hội tổ chức cũng như những hợp tác mà hội tham gia .
  Tiến triển
  Viết về những nỗ lực của các thành viên Ban lãnh đạo đã thúc đẩy sự tiến bộ của hội và các bệnh viện như thế nào. Chỉ ra sự tương phản giữa qúa khứ và hiện tại bằng cách bàn luận và làm nổi bậc những thay đổi tích cực, sự mở rộng ( nếu có ) xuất hiện qua hằng năm.
  Ban biên soạn
  Ban biên soạn thay đổi khác nhau tuỳ thuộc vào những mục tiêu của tổ chức nêu trên và công nghệ, họ là những trụ cột của hội. Viết về ban lãnh đạo , sự đa dạng từ sắc tộc, giới tính và khả năng đến nền tảng để mang lại cho độc giả hiểu rõ các thành viên
  . Đề cập đến tên , chức vụ, và những gì họ mang lại trong phần giới thiệu như tổng quan, kỹ năng , bằng cấp.

   

   
  Đội ngũ thành viên
  Làm việc nhóm tạo nên công việc như mơ. Tất nhiên, tạo ra danh sách gồm tên các thành viên cũ và hiện tại , vai trò đảm nhiệm trong hội và trách nhiệm của họ là gì . Bạn cũng nên công nhận vị trí của họ trong đơn vị và những nỗ lực mà họ đã cống hiến .
   
  Tư liệu và hình ảnh
  Những tài liệu thành lập có thể có giá trị lịch sử, có thể bao gồm cả biên bản ghi nhớ với các hội khác . Bổ sung hình ảnh sẽ mang lại cho độc giả tầm nhìn sinh động về các thành viên của hội , sự tôn trọng những nơi mà họ đến, những người đã tham dự là ai
  , vv . Bạn có thể đưa vào những bức ảnh về các thành viên của hội , khuôn mặt, tên và những hoạt động nhân đạo mà hội đã làm, không quên viết về ngatf tháng và nơi chốn các bức ảnh được chụp. Sau tất cả, đó không chỉ là một cuốn sách lịch sử trong quá khứ mà còn là hiện tại và tương lai.

   

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline