BIẾN CHỨNG CỦA PHẪU THUẬT TÁI TẠO THÀNH BỤNG VÀ AN TOÀN CỦA BỆNH NHÂN: ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CHỈ SỐ KHỐI CƠ THỂ VÀ PHẪU THUẬT GIẢM CÂN

Ngày đăng: 21/05/2024 08:15 PM

  Giới thiệu:
  Phẫu thuật tái tạo thành bụng là một phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ phổ biến, đòi hỏi sự chú ý đặc biệt đến an toàn của bệnh nhân do nguy cơ biến chứng quan trọng. Béo phì và phẫu thuật giảm cân là những yếu tố nguy cơ tiềm ẩn. Nghiên cứu đã đánh giá ảnh hưởng của chỉ số khối cơ thể (BMI) và phẫu thuật giảm cân về mặt biến chứng.
  Phương pháp:
  Nghiên cứu hồ sơ hồi cứu của các bệnh nhân thực hiện phẫu thuật tái tạo thành bụng trong 5 năm. Đặc điểm dân số học của bệnh nhân, các bệnh lý kèm theo, BMI, phẫu thuật giảm cân, biến chứng (nhỏ và lớn) và kết quả của việc dẫn lưu đã được đánh giá. Phân tích hồi quy logistic một biến và đa biến đã được thực hiện để đánh giá nguy cơ.
  Kết quả:
  Tổng cộng 191 bệnh nhân trong nghiên cứu đã cho thấy tỷ lệ biến chứng tổng thể là 32.5%, bao gồm biến chứng nhỏ (27.7%) và biến chứng lớn (7.9%). Seroma là biến chứng phổ biến nhất (20.9%). BMI trung bình là 27.1 kg/m2. Béo phì hiện diện ở 14.1%
   
  và phẫu thuật giảm cân ở 53.4%. Bệnh nhân béo phì có tỷ lệ biến chứng tổng thể cao hơn đáng kể (74.1%, p < 0.001), biến chứng nhỏ (66.7%, p < 0.001), seroma (51.9%, p < 0.001) và lượng dịch dẫn lưu (p < 0.001). Bệnh nhân phẫu thuật giảm cân đã cho thời gian dẫn lưu kéo dài hơn (p = 0.003) và lượng dịch dẫn lưu tăng (p < 0.001), mặc dù không có sự khác biệt đáng kể trong các biến chứng. Béo phì và BMI trước phẫu thuật là những yếu tố nguy cơ độc lập duy nhất đối với biến chứng tổng thể (OR 8.3; và OR 1.3; p < 0.001), biến chứng nhỏ (OR 7.4; và OR 1.3; p < 0.001) và seroma (OR 4.5; và OR 1.2; p = 0.002). Tiểu đường là một yếu tố nguy cơ độc lập đối với biến chứng lớn (OR 4.6; p = 0.047).
  Kết luận:
  Béo phì là nguy cơ của biến chứng trong phẫu thuật tái tạo thành bụng, trong khi phẫu thuật giảm cân độc lập thì không. Nghiên cứu này cung cấp một hiểu biết chính xác về các biến chứng của phẫu thuật tái tạo thành bụng, cho phép phân loại nguy cơ tốt hơn, chỉ định lựa chọn bệnh nhân, giảm thiểu biến chứng, tư vấn đúng cho bệnh nhân và cải thiện tổng thể an toàn của bệnh nhân.

   

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline